Зорилго

ЕБС-ийн сурагчдад мэдлэг, оюун ухаанаа сорих боломж олгох, элсэлтийн ерөнхий шалгалтад амжилт гаргахад нь туслах


Удирдамж

Хамрах хүрээ: Хот, орон нутгийн ЕБС-ийн XII ангийн сурагчид
Сорилгын онцлог: Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг
Бүртгэлийн хураамж: Байхгүй
Сорилгын дүн, оноогоо харах:

  • Оролцогч сорилыг өгч дуусахаар авсан оноо нь шууд харагдана
  • Оролцогч сорил өгснөөс хойш 24 цагийн дараа өөрийн эрхээрээ нэвтрэн хэддүгээр байранд орсныг харна
  • Оноо тэнцсэн тохиолдолд оролцогчдын сорилго гүйцэтгэсэн хугацаагаар эрэмбэлнэ


# Сорилго Зохион байгуулагдах өдөр Цаг Үргэлжлэх хугацаа
1 Монгол хэл 2021.05.08 09:00-10:30 90 минут
2 Биологи 2021.05.08 11:00-12:30 90 минут
3 Хими 2021.05.08 13:30-15:00 90 минут
4 Англи хэл 2021.05.08 16:00-17:30 90 минут
5 Математик 2021.05.09 11:00-12:30 90 минут
6 Физик 2021.05.09 13:30-15:00 90 минут
7 Нийгмийн тухай мэдлэг 2021.05.09 16:00-17:30 90 минут

ЭЛСЭЛТ АВАХ МЭРГЭЖИЛ: БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

Бүрэлдэхүүн сургууль Мэргэжил Суурь шалгалт Дагалдах шалгалт
Багшийн сургууль Бага ангийн багш Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Монгол хэл
Газарзүй
Монгол хэл
Монголын түүх
Англи хэл
Орос хэл
Физик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Сургуулийн өмнөх боловсролын багш /цэцэрлэг/
Матемтикийн багш
Инженерчлэлийн сургууль Цахилгаан хангамж Математик
Физик
Англи хэл
Газарзүй
Монгол хэл
Монголын түүх
Англи хэл
Орос хэл
Физик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Программ хангамж
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер
Нүүр ам судлалын сургууль Нүүр ам судлалын их эмч-Шүдний их эмч Хими
Биологи
Физик
Биологи
Физик
Хими
Сувилахуйн сургууль Сувилагч Хими
Биологи
Физик
Монгол хэл
Англи хэл
Орос хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг
Монголын түүх
Газарзүй
Хими
Биологи
Физик
Хөдөлгөөн засалч
Олон улсын сувилахуй
Төрийн захиргаа, бизнесийн удирдлагын сургууль Төрийн захиргааны удирдлага Математик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Англи хэл
Газарзүй
Монгол хэл
Монголын түүх
Англи хэл
Орос хэл
Физик
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Аялал жуулчлал, сувилалын менежмент
Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний менежмент
Хүний нөөцийн менежмент
Татварын эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл
Нягтлан бодогч
Банк санхүү
Маркетинг
Эрүүл мэндийн сургууль Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан-Хүний их эмч Хими
Биологи
Физик
Биологи
Физик
Хими
Био-Анагаах, Судлаач Хими
Биологи
Физик
Монгол хэл
Англи хэл
Орос хэл
Нийгмийн тухай мэдлэг
Монголын түүх
Газарзүй
Хими
Биологи
Физик
Уламжлалт анагаах ухааны их эмч
Эм зүйч